Close

23. september 2020

Influensavaksine 2020/2021

Influensavaksine 2020/2021

 

DU MÅ I ÅR HA TIME TIL INFLUENSAVAKSINERING. Det er ikke mulig med drop in. Har du time til legen din etter uke 43 kan vaksinen settes på legetimen. Bruke helsenorge.no for å bestille time, bruk fritekstfeltet for timeønske. Eller ring kontoret for time til vaksinering.

Det er viktig at du ikke kommer før oppsatt tid. Det vil være eget område på legekontoret som er i bruk for influensavaksinering. Følg skilting. Du må sitte på kontoret i 20 minutter etter at vaksinen er satt. Det er viktig at du IKKE MØTER TIL VAKSINERING DERSOM DU HAR LUFTVEISYMPTOMER ELLER FEBER.

Influensavaksinen er forbeholdt  risikogruppene.  I perioden til 1. desember er det kun risikopasienter og helsepersonell med
pasientkontakt som er prioritert.

Vaksinen satt hos oss koster 50 kroner, har du frikort er den gratis.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksinasjon
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.