Close

12. desember 2017

Influensavaksine

Influensa vaksinen er forbeholdt dem som er i risikogruppen. Dersom du ikke er i risikogruppen men allikevel ønsker å ta vaksinen, kan du be fastlegen om å skrive ut resept slik at du selv henter den ut på apoteket for så å komme og få den satt.

 

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksinasjon
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

 

Du må ha time på laboratoriet for setting av vaksinen. Du må sitte på kontoret i 20 minutter etter at vaksinen er satt.

Vaksinen koster 250 kr, dette dekkes ikke av frikortet.